3 muskétás, 3 személyiség, 3 pályaút, 3 fajta érdeklődés, harmadik típusú gondolkodás.

Három irányból jöttünk és legalább három irányba tartunk, (egyirányba tartunk mégis…), de közösen és másokkal együtt küzdünk a szavak és a tettek erejével azért, hogy jobbá tegyük az országot, környezetünket, ha lehet, a tágabb világot.

Hiszünk abban, hogy van másfajta út, hogy le lehet győzni a múlt árnyait és a jelen démonait, de ehhez mindannyiunknak cselekednie kell. Nem elég csak szónokolni, hanem tettekre van szükség,

A 3 muskétás csak a tollával vesz célba másokat. A cél, hogy leleplezzük azokat, akik rosszban sántikálnak, akik lerombolják értékeinket, akik becsapnak bennünket, akik nemcsak jelenünket, de jövőnket is megpróbálják elvenni. Emellett bemutatjuk azokat is, akik tiszta szívvel és tiszta eszközökkel próbálnak a közjóért jót cselekedni, változtatni, áldozatot hozni. Olyan embereket, akik a maguk területén példát mutathatnak másoknak.

A 3 muskétás egy jobb, egy igazságosabb, egy tisztességesebb világért küzd, amelyben alapérték a szabadság, a tisztelet egymás és környezetünk iránt. Olyan világot és országot szeretnénk, ahol az adott szónak még megvan a becsülete, ahol a képességek, a szakértelem, a szorgalom számít nem a rideg számítás, a talpnyalás, a könyöklés, a másik legyőzése, eltiprása.

Hiszünk abban, hogy az emberek többsége becsületes és tisztességesen akar megélni, ezért küzdünk többek között a korrupció ellen. Nem osztjuk azokat a nézeteket, amelyek relativizálni és ezzel kisebbíteni akarják a korrupció társadalmat belülről pusztító szerepét.

Számunkra nagyon fontos a szabadság, nem akarunk alattvalók szolgák lenni saját hazánkban.

Szabadok akarunk lenni, szabadon cselekedni, szabadon véleményt formálni. Hiszünk a vitában, nem hiszünk az egyetlen lehetséges, üdvözítő útban. Nem hiszünk a szekértáborokban, a mi kutyánk kölyke hozzáállásban, a képmutatásban, a kettős mércében.

Megpróbálunk olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek megítélésünk szerint elősegíthetik az emberek jobb tájékoztatását, segítenek a különböző nézőpontok jobb megvilágításában, vagy korábban nem hallott vagy éppen szándékosan elhallgatott tények közlésében.

Hiszünk abban, hogy hiteles és tárgyilagos tájékoztatás nélkül nincs szabad társadalom.

Függetlenek vagyunk, politika, gazdasági vagy egyéb érdekektől, csoportoktól, egymástól is, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne markáns véleményünk kormányokról, politikáról, közéleti szereplőkről, társadalmi, szociális, gazdasági kérdésekről.

Nem vagyunk tévedhetetlenek. De meg lehet minket győzni arról, hogy valamiben tévedtünk.

Nem vagyunk csalhatatlanok, nem vagyunk hibátlanok.

Vannak kétségeink, vannak ballépéseink.

De igyekszünk tanulni saját hibáinkból, és nem esik nehezünkre elismerni, ha hibáztunk.

Nekiveselkedtünk! Tarts velünk te is!